โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา @ Siamhop Group
ขอพรพระ สักการะหลวงพ่อโสธร บุกตลาดร้อยปีที่ฉะเชิงเทรา กับโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่คุณไม่ควรพลาด
Exclusive
999
บาท

Unavailable
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ขอพรพระ บุกตลาดร้อยปีที่ฉะเชิงเทรา ขอพรครั้งใดสมหวังทุกคราเมื่อได้มาสักการะหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวราราม อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนที่สวยที่สุดในประเทศไทย ก่อนแวะฝากท้องที่ตลาดร้อยปีโบราณ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนกลับ แวะเยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ท่ามกลางธรรมชาติที่คุ้มวิมานดิน

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 10 ใบต่อครั้ง
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
จ่ายเพียง 999 บาท เท่านั้น

• โปรแกรมทัวร์ กรุงเทพฯ - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี - วัดสมานรัตนาราม - คุ้มวิมานดิน

• รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา

## กำหนดการ
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์( MBK)
ลงทะเบียนรับอาหารเช้าเครื่องดื่มโดยทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.00 น. นำท่านเดินทางถึงวัดโสธรวรารามวรวิหารวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธรอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว
11.30 น. นำท่านเดินทางถึงตลาดบ้านใหม่ร้อยปีตลาดโบราณริมน้ำที่มีอายุมากกว่า 100 ปีคง
เอกลักษณ์บ้านเรือนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ของชุมชนชาวไทย – จีนเดิมและเป็นแหล่ง
ของกินของทานเล่นอิสระอาหารกลางวัน
13.30 น. นำท่านเดินทางถึงวัดสมานรัตนารามที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
15.00 น. นำท่านเดินทางถึงคุ้มวิมานดินสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผา
16.00 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญ
ครองเซ็นเตอร์ (MBK)
18.00 น. นำท่านเดินทางถึงห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ


## หมายเหตุกำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ


• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-066-6600
เว็บไซต์ : www.siamhopgroup.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบหรือจากหน้าจอมือถือเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)

- กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่เบอร์ 02-066-6600
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่รวมรายการ/กิจกรรมอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
การขายอื่นๆ ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา @ Siamhop

ขอพรพระ สักการะหลวงพ่อโสธร บุกตลาดร้อยปีที่ฉะเชิงเทรา
กับโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา และ
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่คุณไม่ควรพลาด


เพียง 999 บาท เท่านั้น