คอร์สเรียนกอล์ฟ 1 ชั่วโมง @ The Golf Connex (2 สาขา)
เปลี่ยนเกมส์กอล์ฟของคุณไปตลอดกาล กับ คอร์สเรียนกอล์ฟ เหมาะสำหรับทุกช่วงอายุ สอนโดยโปรผู้สอนกอล์ฟมืออาชีพ ที่คุณจะเริ่มต้นเรียนกอล์ฟอย่างถูกต้องตามหลักสูตรมาตราฐาน
Save         
33%
1,000
บาท

Unavailable
1,500 500
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- The Golf Connex เราคือ สถาบันสอนกอล์ฟที่เน้นพัฒนาเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ โดยจุดประสงค์หลักของเรา คือ การพัฒนาเด็กแบบยั่งยืน โดยโปรผู้สอนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก TPI (Titleist Performance Institute) จากประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น หมายถึง การพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ ทั้งด้านร่างกาย ทักษะกีฬากอล์ฟ รวมถึงปลูกฝังความรัก ความสนุกสนานในแต่ละคลาสเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้โดยจะมีจุดเด่นดังนี้ เรียนสวิงที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น พัฒนาทักษะทางร่างกายควบคู่ไปกับการเล่นกอล์ฟ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้การพัฒนาไปได้รวดเร็ว สอนโดยผู้สอนที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์

รายละเอียด
• คูปองสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 9 กันยายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ไม่จำกัดครั้ง
• คูปอง 1 ใบ คุณสามารถเข้าใช้บริการสำหรับคอร์สเรียนกอล์ฟ
สำหรับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ (ไม่จำกัดช่วงอายุ) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง สำหรับ 1 ท่าน
เพียง 1,000 บาท จากปกติราคา 1,500 บาท


• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ The Golf Connex 2 สาขา
1. สาขาศรีนครินทร์
2. สาขาศรีสมาน

- เบอร์โทร : 065-694-2891
- เฟสบุ๊ค: เรียนกอล์ฟ The Golf Connex
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. –20.00 น. (รับนัดคิวสุดท้าย 19.00 น.)
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางสาขาโดยตรง

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษ (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- ต้องโทรสำรองวันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับ
การบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 065-694-2891
- หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 – 2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ
หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

คอร์สเรียนกอล์ฟ 1 ชั่วโมง
@ The Golf Connex (2 สาขา)

เปลี่ยนเกมส์กอล์ฟของคุณไปตลอดกาล กับ คอร์สเรียนกอล์ฟ เหมาะสำหรับทุกช่วงอายุ
สอนโดยโปรผู้สอนกอล์ฟมืออาชีพ ที่คุณจะเริ่มต้นเรียนกอล์ฟ
อย่างถูกต้องตามหลักสูตรมาตราฐาน

เพียง 1,000 บาท จากปกติราคา 1,500 บาท

สาขาศรีนครินทร์

สาขาศรีสมาน