โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (หลังและสะโพก) @ โรงพยาบาลเวชธานี
รู้ก่อน ป้องกันทันเวลา กับโปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน ชะลอการเสื่อมและการสูญเสียของมวลกระดูก โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
Save         
21%
2,999
บาท
3,800 801
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- 90% ของผู้ป่วยไม่รู้ว่าตนเอง เป็นโรคกระดูกพรุน จนเกิดการบาดเจ็บ หรือกระดูกหักแล้ว ซึ่งโรงกระดูกพรุนสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุหรือวัยทองเท่านั้น โดยโรคนี้จะแสดงอาการเมื่ออายุมากขึ้น (ส่วนมากอายุ 60 ปีขึ้นไป) แต่เราสามารถตรวจคัดกรองได้ด้วยการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) โดยตรวจที่กระดูกสันหลังระดับเอว และข้อสะโพก รู้ก่อนรักษาก่อน ชะลอการเสื่อมและการสูญเสียของมวลกระดูก

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 พฤษภาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ 10 ใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบต่อครั้ง ต่อโปรโมชั่น
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (หลังและสะโพก)
เพียง 2,999 บาท จากปกติราคา 3,800 บาท

• ระยะเวลารับบริการประมาณ 15-30 นาที
- สามารถทราบผลในวันที่ตรวจได้เลย โดยรอผลการตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และแพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการตรวจให้ทราบด้วยตัวเอง
- ต้องถอดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะออกจากร่างกายก่อนรับบริการ
- หากมีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ใส่เหล็กดามกระดูก ข้อสะโพกเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
หรือสงสัยว่ามีการตั้งครรภ์ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับบริการ
- แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป (ทั้งชาย และหญิง) หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
- ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาลแล้ว


• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเวชธานี
- ตั้งอยู่ที่ : ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
เลขที่ 1 ซอย ลาดพร้าว 111 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการเวลา 07.00 -17.00 น.
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-734-0000 # 2298,2299
- เว็ปไซต์ :https://www.vejthani.com/th


• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้
บริการล่วงหน้า 1 วัน (ไม่รับ Walk In) โทร 02-734-0000 # 2298,2299
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณานัดหมายในวันทำการล่วงหน้า 2 วันทำการ
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ
หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (หลังและสะโพก)
@ โรงพยาบาลเวชธานี


รู้ก่อน ป้องกันทันเวลา กับโปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน ชะลอการเสื่อม
และการสูญเสียของมวลกระดูก โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง


เพียง 2,999 บาท จากปกติราคา 3,800 บาท