โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 18 รายการ สำหรับ 2 ท่าน @ โรงพยาบาลเวชธานี
วาเลนไทน์ปีนี้ ดูแลหัวใจของคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดี กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย
Save         
41%
5,900
บาท

Unavailable
10,000 4,100
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- โรงพยาบาลเวชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานีมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการที่ครบวงจร และการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง โดยเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น การตรวจโรคหัวใจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การดูแลและป้องกัน การรักษา การผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ 10 ใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบต่อครั้ง ต่อโปรโมชั่น
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 18 รายการ สำหรับ 2 ท่าน
เพียง 5,900 บาท จากปกติราคา 10,000 บาท [เฉลี่ยท่านละ 2,950 บาท]

• ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปอง ต้องเข้ารับการตรวจ 2 ท่าน ในครั้งเดียวเท่านั้น


## รายละเอียดโปรโมชั่น มีดังต่อไปนี้
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Advance Heart
1.เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray PA Upright)
2.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
3.ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
4.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
5.ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7.ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen)
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
9.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
10.ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
12.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
13.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
14.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
15.ตรวจระดับเกลือแร่ (Electrolytes)
16.ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
17.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
18.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)


• ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
• ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาลแล้ว
• กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
- หมายเหตุ :ราคานี้ไม่รวมหัตถการและยาอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการตรวจตามแพ็คเกจ

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเวชธานี
- ตั้งอยู่ที่ : ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอย ลาดพร้าว 111
แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- เปิดบริการทุกวัน:08.00 น.- 19.00 น.
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2734-0000 ต่อ 5300, 5301
- เว็ปไซต์ :https://www.vejthani.com/th


• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบ กระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้
บริการล่วงหน้า 1 วัน (ไม่รับ Walk In) โทร 0-2734-0000 ต่อ 5300, 5301
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณานัดหมายในวันทำการล่วงหน้า 2 วันทำการ
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ
หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการรับ "แสตมป์ 39 บาท" ที่ร้าน 7-Eleven
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก All Deal เท่านั้น
- เมื่อซื้อดีลที่ร่วมรายการ และเลือกชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven
ลูกค้าจะได้รับแสตมป์มูลค่า 39 บาท (แสตมป์ 3 บาท 13 ดวง) ต่อ 1 ใบเสร็จ
โดยสามารถรับแสตมป์ที่ร้านได้ทันที เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
- ดีลที่ร่วมรายการ จะมีสัญลักษณ์ "ดวงแสตมป์ แจกหนัก 39 บาท" อยู่บนดีล
- แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ได้
- ระยะเวลาในการแจกแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ธ.ค. 63
- ลูกค้าจะได้รับแสตมป์ตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อดีลและไปชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 18 รายการ สำหรับ 2 ท่าน
@ โรงพยาบาลเวชธานี

วาเลนไทน์ปีนี้ ดูแลหัวใจของคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดี กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย


เพียง 5,900 บาท จากปกติราคา 10,000 บาท
(เฉลี่ยท่านละ 2,950 บาท)