โปรแกรมกายภาพบำบัดทางระบบประสาท จำนวน 5 ครั้ง @ The Move Club Clinic - 3 สาขา
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) ให้กลับมาสามารถใช้งานร่างกายได้มากที่สุดด้วยวิธีการเฉพาะด้าน
Save         
38%
3,750
บาท

Unavailable
6,000 2,250
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) ให้กลับมาสามารถใช้งานร่างกายได้มากที่สุดด้วยวิธีการเฉพาะด้าน การจัดท่านอน ท่านั่ง ยืน ที่ถูกต้อง ฝึกการทรงตัว กระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา (Electrical Stimulation Therapy) เช่น ช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้กับแขน หรือขาที่อ่อนแรง เพิ่มทักษะการช่วยเหลือตนเอง ให้ทำกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เช่น การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำ

รายละเอียด
• สามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 - 28 ธันวาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ ต่อ/ท่าน/แพ็คเกจ
• คูปอง 1 ใบ สามารถใช้บริการโปรแกรมกายภาพบำบัดทางระบบประสาท
โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) จำนวน 5 ครั้ง
เพียง 3,750 บาท จากราคาปกติ 6,000 บาท


## ราคานี้รวมค่าตรวจประเมินอาการ ค่ารักษาทางกายภาพบำบัดและเครื่องมือ
Shockwave, High Laser, Ultrasound, กระตุ้นไฟฟ้า,ประคบร้อน,ประคบเย็น ทุกอย่างแล้ว
- เวลาที่ใช้ในการรักษา ครั้งละ 1 ชั่วโมง
- สำหรับผู้ที่จองคิวนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
- นักกายภาพบำบัดเป็นผู้ตรวจประเมินอาการและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการรักษาในแต่ละบุคคล


• คูปองนี้คุณสามารถเข้ารับบริการได้ที่ เดอะมูฟคลับคลินิกภายภาพบำบัด 3 สาขา
- สาขา เจริญนคร โทร.098-257-9659
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ซอยเจริญนคร 40 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
- สาขา รัชดา-วงศ์สว่าง โทร.092-264-2144
ที่ตั้ง ซ.รัชดาภิเษก 78 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
- สาขา บางขุนนนท์ โทร.092-264-2144
ที่ตั้ง 292/14 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. รับนัดคิวสุดท้าย 17.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางสาขาโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ
ต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน ได้ที่หมายเลข 098-257-9659 / 092-264-2144


• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณาโทรนัดหมายเพื่อสำรองการเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1-2 วัน ตามเบอร์สาขาที่ต้องการใช้บริการ
- หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 –2 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

 

โปรแกรมกายภาพบำบัดทางระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง
สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) จำนวน 5 ครั้ง
@ The Move Club Clinic (สาขาเจริญนคร / รัชดาวงศ์สว่าง / บางขุนนนท์)


ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke)
ให้กลับมาสามารถใช้งานร่างกายได้มากที่สุดด้วยวิธีการเฉพาะด้าน
โดยทีมนักกายภาพมืออาชีพ มาตรฐาน

เพียง 3,750 บาท จากราคาปกติ 6,000 บาท

 

The Move Club Clinic สาขาเจริญนคร

 

The Move Club Clinic สาขา รัชดาวงศ์สว่าง

 

The Move Club Clinic สาขา บางขุนนนท์