นวดคลายกล้ามเนื้อระดับลึก 45 นาที @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
อย่าปล่อยให้ความปวดทำให้คุณชินจนตายใจ การนวดให้คุณได้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออย่างตรงจุด
Save         
59%
550
บาท
1,350 800
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- นวดคลายกล้ามเนื้อระดับลึก เป็นการนวดที่เน้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในระดับลึก เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเป็นหลัก โดยเทคนิคการนวดชนิดนี้จะต้องใช้แรงมาก และค่อย ๆ นวดอย่างช้า ๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อชั้นลึกได้ผ่อนคลาย

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564
• 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่เกิน 10 ใบ
• คูปอง 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ

นวดคลายกล้ามเนื้อระดับลึก 45 นาที @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 1,350 บาท

• เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการ
บ่า คอ สะบัก หลังส่วนบน หรือ ผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม ไหล่ติด
นอกเหนือจากการนวด เพื่อคลายกล้ามเนื้อจุดที่ปวดแล้ว ยังทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย

• เทคนิคการนวด Deep Tissue บําบัดตามเเนวของกล้ามเนื้อ
โดยจะกดคลายกล้ามเนื้อตรงจุดที่มีปัญหา ทําให้พังผืดเนื้อเยื่อเเละกล้ามเนื้อมัดลึกๆ
เกิดการคลายตัว อ่อนนุ่มลง เเละช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด

• การเตรียมตัวก่อนการนวด
- ผู้เข้ารับการรักษาควรรับประทานอาหารมาก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และไม่ควรรับประทานอาหารอิ่ม จนเกินไป
- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำหัตถการ

• เงื่อนไขการให้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 19.00 น. รับนัดคิวสุดท้ายเวลา 17.30 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางคลินิกโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กับอาการ และดุลพินิจของนักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความต่อเนื่องของแต่ละบุคคล

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน เท่านั้น
สถานที่ตั้ง: 242 ห้อง A209 ชั้น2 ห้างเพลินนารี่มอลล์ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 098-263-2351
LINE: @dkclinic
Facebook: ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

นวดคลายกล้ามเนื้อระดับลึก 45 นาที
@ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด
และการแพทย์แผนจีน

อย่าปล่อยให้ความปวดทำให้คุณชินจนตายใจ
การนวดให้คุณได้ผ่อนคลายและ
บรรเทาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออย่างตรงจุด


เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 1,350 บาท