ทรีตเมนต์รักษาออฟฟิศซินโดรม @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
รักษาอาการปวดโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับสมดุลร่างกายและหาทางออกให้กับทุกอาการปวดแบบตรงจุด
Save         
63%
550
บาท
1,490 940
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- การรักษากลุ่มอาการ “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)” มีหลายวิธี เช่น การกินยา การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน การออกกำลังกาย การทำกายภาพบำบัด เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการรักษาออฟฟิศซินโดรมที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงการประเมินโครงสร้างร่างกายและการปรับร่างกายให้เกิดความสมดุล

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564
• 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่เกิน 10 ใบ
• คูปอง 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ

• ทรีต์เมนต์รักษาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพบำบัด 75 นาที @ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน
เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 1,490 บาท

• ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม ลักษณะการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งอยู่หน้าคอม
ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ขาดการเคลื่อนไหว จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง กล้ามเนื้อบางส่วนถูกยืดค้าง ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย
หรือชาตามบริเวณต่างๆ และอาจส่งผลให้เกิดอาการของโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามมาได้ เช่น
- กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
- เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท
- ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท
- กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ
- นิ้วล็อก
- เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ
- ปวดหลังจากท่าทางผิดปกติ

• ออฟฟิศซินโดรมทรีตเมนต์ ประกอบด้วย
- การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและอาการโดยละเอียด 30 นาที
- อุปกรณ์กายภาพ Ultrasound, Electrical stimulation เพื่อลดอาการปวด และฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ได้รับการบาดเจ็บ
- เทคนิคการ Mobilization โดยการดัดดึงข้อต่อ เพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
- การ Deep Friction เป็นการกดคลายพังผืดหรือเนื้อเยื่อเเละกล้ามเนื้อ เพื่อให้ลดการเกร็งตัวเเละเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น

• การเตรียมตัวก่อนการรักษา
- ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดหรือรัดแน่นจนเกินไป
- ผู้เข้ารับการรักษาควรรับประทานอาหารมาก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมง
และไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มจนเกินไป
- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำหัตถการ

• การดูแลหลังการรักษา
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหนักๆ
- หลีกเลี่ยงปัจจัยหรือกิจกรรมที่จะทำให้เกิดอาการปวด ในขณะที่ยังปวดเยอะอยู่
- หากมีอาการระบมเยอะหลังทำ อาจจะทานยาพารา 1 เม็ด และประคบเย็น
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- จิบน้ำบ่อยๆ
- ออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เช่น ท่านั่ง ท่ายืนหรือท่าเดิน
- หลังรักษาอาจจะมีอาการระบมได้บ้าง ซึ่งจะหายไปเองภายในประมาณ 1-3 วัน หากทนไหวก็ไม่ต้องรับประทานยา
ให้ประคบเย็นประมาณ 15 นาทีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน โดยในระหว่างวันสามารถประคบได้เรื่อยๆ
แต่ถ้ามีอาการระบมเหมือนจะไม่สบายให้ทานยาพารา 1 เม็ดก็เพียงพอ
- หลังทำกายภาพบำบัด หากได้รับท่ายืด หรือท่าออกกำลังกาย ให้ทำตามคำแนะนำเพราะท่าเหล่านั้น
จะช่วยบรรเทาและช่วยป้องกันอาการปวด ไม่อาการกลับมาเป็นซ้ำอีกและช่วยลดอาการตึงปวดได้
- หากมีอาการปวดกลับมามากขึ้นภายหลังรับการรักษาประมาณ 4-5 วัน ให้รีบมาปรึกษานักกายภาพบำบัดทันที

• เงื่อนไขการให้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 19.00 น. รับนัดคิวสุดท้ายเวลา 17.30 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางคลินิกโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กับอาการ และดุลพินิจของนักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความต่อเนื่องของแต่ละบุคคล

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน เท่านั้น
สถานที่ตั้ง: 242 ห้อง A209 ชั้น2 ห้างเพลินนารี่มอลล์ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 098-263-2351
LINE: @dkclinic
Facebook: ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปอง เป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางคลินิกเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ทรีตเมนต์รักษาออฟฟิศซินโดรม 75 นาที
@ ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัด
และการแพทย์แผนจีน

รักษาอาการปวดโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อปรับสมดุลร่างกายและหาทางออก
ให้กับทุกอาการปวดแบบตรงจุด


เพียง 550 บาท จากราคาปกติ 1,490 บาท