โปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำ LASIK / PRK @ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
เพื่อความปลอดภัยแก่ดวงตา มีทีมจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพมีประสบการณ์กว่า 15 ปี เทคโนโลยีทันสมัย เครื่องมือครบครัน
Save         
62%
1,500
บาท
3,900 2,400
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 มีทีมจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี และมีนักทัศนมาตร(หมอสายตา) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดค่าสายตาอย่างแม่นยำ ครบครันด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา เพื่อความปลอดภัยแก่ดวงตาของท่าน

รายละเอียด
• คูปองสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย เท่านั้น
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ / ท่าน / แพ็คเกจ
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำ LASIK / PRK
โดยจักษุแพทย์ @ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 3,900 บาท

• รายละเอียดโปรแกรมตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำ LASIK / PRK มี 8 รายการดังนี้
- ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง
- ตรวจสุขภาพตา โดยใช้เครื่อง Slit Lamp
- ตรวจระดับการมองเห็น VA
- ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่อง Autorefraction
- ตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียด โดยหมอสายตา
- ตรวจวัดความดันลูกตา
- ตรวจประเมินสภาพกระจกตา ด้วยเครื่อง TOPO
- ขยายม่านตา ตรวจดูจอประสาทตา

• การทำ Lasik เป็นทางเลือกของคนที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง
ไม่สะดวกสวมใส่แว่นตาและคอนแทคเลนส์ อาจเลือกการทำ Lasik เพื่อแก้ไขปัญหาค่าสายตา มีอยู่ 2 วิธี ดังนี้
1. วิธี Lasik (Laser In-Situ Keratomileusis)
เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวร โดยใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา
เทคโนโลยีแยกชั้นกระจกตา SBK จาก MORIA , FRANCE รุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นใหม่ แยกชั้นกระจกตาได้บางมากขึ้น
เทียบเท่า Femto Second Laser และใช้ Excimer Laser เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด MEL 90 จาก CARL ZEISS, GERMANY
ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา แล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม

2. วิธี PRK (PhotorefractiveKeratectomy)
เป็นวิธีการรักษาโดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุดออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser รุ่น MEL 90
จาก CARL ZEISS , GERMANY ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิกและยังใช้จนถึงปัจจุบัน

ทั้ง 2 วิธี ที่กล่าวมาข้างต้น มีทั้งข้อดี ข้อจำกัด ซึ่งแต่ละท่านจะเหมาะสมต่อวิธีการรักษาแบบไหน
จะใช้วิธีแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร จะรู้ว่าเหมาะสม กับวิธีไหนก็ต่อเมื่อต้องผ่านการตรวจประเมินสภาพตาเบื้องต้นก่อน
โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาโดยตรง เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
1. ในกรณีใส่คอนแทคเลนส์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- หากใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม งดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาอย่างน้อย 5-7 วัน
- หากใส่คอนแทคเลนส์แบบกึ่งแข็ง กึ่งนิ่ม และแบบแข็ง งดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเข้ารับการตรวจ
ประเมินสภาพตาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยผู้รับบริการสามารถสวมแว่นสายตาได้
2. หากมีการใช้ยารักษาสิว ควรงดใช้ยา 7 วัน (โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า)
3. ไม่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หากอยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรรอหลังจากหยุดให้นมบุตร
แล้ว 6 เดือน ถึงจะสามารถเข้ารับการตรวจได้
4. หากมีโรคประจำตัวควรนำผลตรวจหรือยาประจำมาด้วย
5. ใช้ระยะเวลาในการตรวจประเมินสภาพตา ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และทราบผลในวันตรวจ
6. ในวันที่เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากมีการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อดูจอประสาทตา
ยาขยายม่านตาจะทำให้ผู้รับบริการสู้แสงจ้าไม่ได้ เป็นระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง และควรนำแว่นกันแดดมาด้วย
7. ควรนัดหมายเวลาตรวจล่วงหน้า 3 วัน

• เงื่อนไขการใช้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ไม่รับ Walk in)
- ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
- เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 น. – 20.00 น.
- สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่: ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 เท่านั้น
เลขที่ 68/1-2 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

• สอบถามรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่
- โทรศัพท์: 02-316-5033, 097-242-0295, 095-375-0736
- Website: www.suvarnabhumeyecenter.com
- Facebook: Suvarnabhum Lasik Center ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com
(ของดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
- กรณีต้องการรับบริการในวันหยุด กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว คูปองไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่น กรุณาชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

 

 

โปรแกรมตรวจประเมินสภาพตา
เพื่อทำเลสิก LASIK/PRK
@ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

เพื่อความปลอดภัยแก่ดวงตา มีทีมจักษุแพทย์
ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพมีประสบการณ์กว่า 15 ปี
เทคโนโลยีทันสมัย เครื่องมือครบครัน


เพียง 1,500 บาท จากราคาปกติ 3,900 บาท