เซ็ตเมนูอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม @ ร้านระเบียงพัชนี
ร้านอาหารเก่าแก่ระดับตำนานของเมืองอุดร บรรยากาศดีๆ ริมหนองประจักษ์ การันตีความอร่อย
Save         
17%
125
บาท

Unavailable
150 25
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- ระเบียงพัชรี ร้านอาหารเก่าแก่ระดับตำนานของเมืองอุดร บรรยากาศดีๆริมหนองประจักษ์ และการันตีความอร่อยจากรายการครัวคุณต๋อย

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• เซ็ตเมนูอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม @ ร้านระเบียงพัชนี
เพียง 125 บาท จากราคาปกติ 150 บาท

• มีเซ็ตเมนูอาหารให้เลือกดังนี้
- ข้าวคลุกกะปิ พร้อมชาเขียว
- ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ พร้อมชามะนาว
- ผัดไทยกุ้งสด พร้อมน้ำแดงโซดามะนาว
- ผัดซีอิ๋วหมู พร้อมชาไทย
- ข้าวกระเพราหมูสับ พร้อมอเมริกาโน่เย็น

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปองนี้สามารถสั่งตามเซ็ตเมนูอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ที่ระบุเท่านั้น
- ไม่จำกัดการใช้คูปองต่อใบเสร็จ
- สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการสั่งกลับบ้านและการจัดส่งได้)
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ (ไม่รับ Walk In)
- หากต้องการลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางร้านโดยตรง (ถ้ามี)

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ร้านอาหารระเบียงพัชนี (อุดรธานี) เท่านั้น
โทร: 042-241-515
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. – 23.00 น.
(สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางร้านอาหารโดยตรง)
Facebook: ระเบียงพัชนี อุดรธานี

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

เซ็ตเมนูอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม
@ ร้านระเบียงพัชนี

ร้านอาหารเก่าแก่ระดับตำนานของเมืองอุดร
บรรยากาศดีๆ ริมหนองประจักษ์ การันตีความอร่อย

เพียง 125 บาท จากราคาปกติ 150 บาท

• มีเซ็ตเมนูอาหารให้เลือกดังนี้
ข้าวคลุกกะปิ + ชาเขียว
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ + ชามะนาว
ผัดไทยกุ้งสด + น้ำแดงโซดามะนาว
ผัดซีอิ๋วหมู + ชาไทย
ข้าวกระเพราหมูสับ + อเมริกาโน่เย็น