แพ็คเกจบัตรเข้าชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ
แหล่งการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว ต้นเเบบเเนวคิดของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบการจัดการอันมีคุณภาพ
Exclusive
650
บาท

Unavailable
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจัดแสดงไว้อย่างมีชีวิตชีวาบนพื้นที่กว่า 800 ไร่ ที่เมืองโบราณ เราเป็นต้นเเบบเเนวคิดของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบการจัดการอันมีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายเเละกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้คนทุกเชื้อชาติ ทุกวัย ในทุกๆ ยุคสมัย เมืองโบราณ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเเบบยั่งยืนอันสมบูรณ์เเบบต่อไป

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ

• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ บัตรเข้าชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ มีแพ็คเกจดังนี้

- แพ็คเกจ A: บัตรเข้าชมเมืองโบราณ+พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (รายวัน) ราคา 650 บาท
ประกอบไปด้วย: บัตรเข้าชมเมืองโบราณ พร้อมบริการพาหนะเที่ยวชมเมืองโบราณทั้งรถรางและจักรยาน
บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณพร้อมบริการดอกไม้ ธูปและลอยบัว

- แพ็คเกจ B: บัตรเข้าชมเมืองโบราณ+ที่พัก Rimkhobfa Urban Resort สำหรับ 2 ท่าน ราคา 2,090 บาท
ประกอบไปด้วย: ที่พักรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน + บัตรเข้าชมเมืองโบราณ 2 ใบ
+บริการพาหนะเที่ยวชมเมืองโบราณ (รถรางและจักรยาน)

*รถรางบริการเฉพาะ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยเท่านั้น
- แพ็คเกจบัตรเข้าชมเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแบบรายวัน
สามารถเข้าชมได้ทั้งเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ โดยมีระยะเวลาเข้าชมภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตรเข้าชม
- ต้องสำรองที่พัก Rimkhobfa Urban Resort ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ที่เบอร์ 02-323-0985-88 หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.rimkhobfaresort.com

• คูปองนี้คุณสามารถเข้ารับบริการได้ที่
- เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เวลาทำการ: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 น. – 19:00 น.
สอบถามข้อมูล: 02-323-4094-9 | LINE @ : @ancientcitygroup | www.muangboranmuseum.com

- พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เวลาทำการ: ทุกวัน 9:00 น. – 19:00 น.
สอบถามข้อมูล: 02-371-3135-6 | erawanmuseum.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- แจ้งการใช้สินค้า/บริการ โดยระบุชื่อ Alldeal, Redemption Code, ชื่อ – นามสกุลผู้เข้าใช้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มี ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

บัตรเข้าชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ

แหล่งการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว
ต้นเเบบเเนวคิดของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ผ่านการสร้างระบบการจัดการอันมีคุณภาพ

- แพ็คเกจ A: บัตรเข้าชมเมืองโบราณ + พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (รายวัน)
ราคา 650 บาท
บัตรเข้าชมเมืองโบราณ พร้อมบริการพาหนะ
+ บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พร้อมดอกไม้ธูปและลอยบัว


- แพ็คเกจ B: บัตรเข้าชมเมืองโบราณ + ที่พัก Rimkhobfa Urban Resort สำหรับ 2 ท่าน
ราคา 2,090 บาท
ที่พักรวมอาหารเช้ าสำหรับ 2 ท่าน
+ บัตรเข้าชมเมืองโบราณ 2 ใบ พร้อมบริการพาหนะ


เมืองโบราณ สมุทรปราการ


พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ


ที่พัก Rimkhobfa Urban Resort สำหรับ 2 ท่าน